Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 69610134)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 41 475 332 40 760 011 40 977 417 40 531 000
– z toho transfery 4 301 300 3 250 000 3 250 000 3 284 000
Náklady – hlavní činnost 41 475 332 40 760 011 40 977 417 40 531 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 41 475 332 40 760 011 40 977 417 40 531 000
Celkem náklady 41 475 332 40 760 011 40 977 417 40 531 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 27 664 129 27 638 000 × ×
Odpisy 567 924 567 924 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.