Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace (IČO 70632090)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 16 452 403 15 900 675 15 900 675 15 386 000
– z toho transfery 1 316 000 1 118 000 1 118 000 1 127 000
Náklady – hlavní činnost 16 452 403 15 900 675 15 900 675 15 386 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 16 452 403 15 900 675 15 900 675 15 386 000
Celkem náklady 16 452 403 15 900 675 15 900 675 15 386 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 358 316 10 578 800 × ×
Odpisy 140 783 116 880 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.