Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace (IČO 70640696)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 13 796 000 13 726 000 13 466 000 13 354 000
– z toho transfery 1 547 000 1 308 000 1 308 000 1 316 000
Náklady – hlavní činnost 13 796 000 13 726 000 13 466 000 13 354 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 13 796 000 13 726 000 13 466 000 13 354 000
Celkem náklady 13 796 000 13 726 000 13 466 000 13 354 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 842 373 8 805 000 × ×
Odpisy 11 424 11 424 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.