Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov Vítkov, příspěvková organizace (IČO 71196951)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6322 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 62 783 500 62 048 300 63 289 000 64 550 000
– z toho transfery 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000
Náklady – hlavní činnost 62 799 900 62 068 300 63 309 000 64 570 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -16 400 -20 000 -20 000 -20 000
Výnosy – doplňková činnost 170 000 200 000 220 000 240 000
Náklady – doplňková činnost 143 600 180 000 200 000 220 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 26 400 20 000 20 000 20 000
Celkem výnosy 62 953 500 62 248 300 63 509 000 64 790 000
Celkem náklady 62 943 500 62 248 300 63 509 000 64 790 000
Výsledek hospodaření celkem 10 000 0 0 0
Náklady na platy 33 700 000 34 700 000 × ×
Odpisy 2 843 198 2 831 506 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.