Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Fontána, příspěvková organizace (IČO 71197044)

Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6322 ze dne 18. 12. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 94 395 530 92 073 172 93 914 635 95 792 928
– z toho transfery 8 059 000 6 500 000 6 630 000 6 762 600
Náklady – hlavní činnost 94 395 530 92 073 172 93 914 635 95 792 928
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 94 395 530 92 073 172 93 914 635 95 792 928
Celkem náklady 94 395 530 92 073 172 93 914 635 95 792 928
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 50 570 000 52 967 000 × ×
Odpisy 3 737 721 3 635 375 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.