koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Školní statek, Opava, příspěvková organizace (IČO 00098752)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 5 054 800 17 094 119 5 179 000 5 342 000
- z toho transfery 5 025 000 16 849 000 5 148 000 5 302 000
Náklady - hlavní činnost 5 054 800 17 094 119 5 179 000 5 342 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 32 000 000 34 074 000 33 500 000 0
Náklady - doplňková činnost 32 000 000 34 074 000 33 500 000 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 37 054 800 51 168 119 38 679 000 5 342 000
Celkem náklady 37 054 800 51 168 119 38 679 000 5 342 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 11 390 000 11 959 000 × ×
Odpisy 5 471 426 5 653 890 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.