Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 00100536)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2025 až 2026

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Navrhovaný rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 94 534 000 98 527 000 98 540 000 99 239 000
– z toho transfery 71 410 300 77 239 000 77 239 000 84 239 000
Náklady – hlavní činnost 94 780 000 98 683 350 98 650 000 99 320 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -246 000 -156 350 -110 000 -81 000
Výnosy – doplňková činnost 400 000 350 000 300 000 300 000
Náklady – doplňková činnost 145 000 189 816 190 000 200 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 255 000 160 184 110 000 100 000
Celkem výnosy 94 934 000 98 877 000 98 840 000 99 539 000
Celkem náklady 94 925 000 98 873 166 98 840 000 99 520 000
Výsledek hospodaření celkem 9 000 3 834 0 19 000
Náklady na platy 53 144 800 54 632 000 × ×
Odpisy 4 069 000 4 112 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.