koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace (IČO 00100579)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 48 704 671 49 678 000 52 100 000 52 203 000
- z toho transfery 46 215 000 48 215 000 50 637 000 50 740 000
Náklady - hlavní činnost 48 704 671 49 678 000 52 100 000 52 203 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 48 704 671 49 678 000 52 100 000 52 203 000
Celkem náklady 48 704 671 49 678 000 52 100 000 52 203 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 24 078 649 23 849 000 × ×
Odpisy 1 519 266 1 652 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.