Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace (IČO 00534188)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2024 až 2025

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Navrhovaný rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 1 654 993 457 1 712 216 000 1 808 101 000 1 909 354 000
– z toho transfery 0 7 000 000 16 450 000 16 450 000
Náklady – hlavní činnost 1 621 406 111 1 755 174 000 1 853 464 000 1 957 258 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 33 587 346 -42 958 000 -45 363 000 -47 904 000
Výnosy – doplňková činnost 4 723 351 4 957 000 5 235 000 5 528 000
Náklady – doplňková činnost 1 529 561 1 560 000 1 648 000 1 740 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 3 193 790 3 397 000 3 587 000 3 788 000
Celkem výnosy 1 659 716 808 1 717 173 000 1 813 336 000 1 914 882 000
Celkem náklady 1 622 935 672 1 756 734 000 1 855 112 000 1 958 998 000
Výsledek hospodaření celkem 36 781 136 -39 561 000 -41 776 000 -44 116 000
Náklady na platy 693 000 000 739 292 000 × ×
Odpisy 102 000 000 106 206 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.