koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace (IČO 00534188)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 1 642 830 000 1 547 941 000 1 601 019 000 1 753 115 000
- z toho transfery 18 512 000 24 950 000 16 450 000 16 450 000
Náklady - hlavní činnost 1 575 381 000 1 570 980 000 1 618 729 000 1 767 652 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 67 449 000 -23 039 000 -17 710 000 -14 537 000
Výnosy - doplňková činnost 3 779 000 4 218 000 4 471 000 4 633 000
Náklady - doplňková činnost 1 520 000 1 764 000 1 818 000 1 785 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 2 259 000 2 454 000 2 653 000 2 848 000
Celkem výnosy 1 646 609 000 1 552 159 000 1 605 490 000 1 757 748 000
Celkem náklady 1 576 901 000 1 572 744 000 1 620 547 000 1 769 437 000
Výsledek hospodaření celkem 69 708 000 -20 585 000 -15 057 000 -11 689 000
Náklady na platy 715 960 000 691 368 000 × ×
Odpisy 99 777 000 104 031 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.