Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (IČO 00534242)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2024 až 2025

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Navrhovaný rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 1 061 792 000 1 134 355 000 1 197 879 000 1 264 960 000
– z toho transfery 7 295 1 250 1 250 1 250
Náklady – hlavní činnost 1 067 126 000 1 159 782 000 1 224 730 000 1 293 315 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -5 334 000 -25 427 000 -26 851 000 -28 355 000
Výnosy – doplňková činnost 11 707 000 12 626 000 13 333 000 14 080 000
Náklady – doplňková činnost 9 749 000 11 676 000 12 330 000 13 020 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 1 958 000 950 000 1 003 000 1 060 000
Celkem výnosy 1 073 499 000 1 146 981 000 1 211 212 000 1 279 040 000
Celkem náklady 1 076 875 000 1 171 458 000 1 237 060 000 1 306 335 000
Výsledek hospodaření celkem -3 376 000 -24 477 000 -25 848 000 -27 295 000
Náklady na platy 525 144 000 567 048 000 × ×
Odpisy 46 591 000 49 543 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.