koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (IČO 00534242)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 1 109 699 000 976 473 000 1 021 202 000 1 065 703 000
- z toho transfery 15 786 000 10 700 000 10 700 000 10 700 000
Náklady - hlavní činnost 1 072 307 000 1 047 271 000 1 087 066 000 1 125 007 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 37 392 000 -70 798 000 -65 864 000 -59 304 000
Výnosy - doplňková činnost 10 092 000 10 446 000 10 725 000 10 859 000
Náklady - doplňková činnost 8 866 000 9 371 000 9 541 000 9 684 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 1 226 000 1 075 000 1 184 000 1 175 000
Celkem výnosy 1 119 791 000 986 919 000 1 031 927 000 1 076 562 000
Celkem náklady 1 081 173 000 1 056 642 000 1 096 607 000 1 134 691 000
Výsledek hospodaření celkem 38 618 000 -69 723 000 -64 680 000 -58 129 000
Náklady na platy 551 727 000 523 751 000 × ×
Odpisy 44 722 000 48 551 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.