Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00561151)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2025 až 2026

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Navrhovaný rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 40 936 636 39 368 044 38 544 000 38 544 000
– z toho transfery 4 295 000 3 864 000 3 302 000 3 302 000
Náklady – hlavní činnost 40 936 636 39 368 044 38 544 000 38 544 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 10 000 10 000 10 000
Náklady – doplňková činnost 0 5 000 5 000 5 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 5 000 5 000 5 000
Celkem výnosy 40 936 636 39 378 044 38 554 000 38 554 000
Celkem náklady 40 936 636 39 373 044 38 549 000 38 549 000
Výsledek hospodaření celkem 0 5 000 5 000 5 000
Náklady na platy 25 973 316 25 982 000 × ×
Odpisy 64 812 58 044 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.