koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00561151)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 34 648 879 35 956 968 35 778 000 35 778 000
- z toho transfery 2 366 800 2 477 000 2 297 000 2 297 000
Náklady - hlavní činnost 34 648 879 35 956 968 35 778 000 35 778 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 10 000 15 000 10 000
Náklady - doplňková činnost 0 4 000 5 000 4 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 6 000 10 000 6 000
Celkem výnosy 34 648 879 35 966 968 35 793 000 35 788 000
Celkem náklady 34 648 879 35 960 968 35 783 000 35 782 000
Výsledek hospodaření celkem 0 6 000 10 000 6 000
Náklady na platy 23 719 679 24 316 000 × ×
Odpisy 268 038 66 168 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.