koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 00577235)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 88 000 000 110 393 669 95 093 669 95 093 669
- z toho transfery 9 648 965 25 267 000 9 967 000 9 967 000
Náklady - hlavní činnost 88 000 000 110 353 000 95 053 000 95 053 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 40 669 40 669 40 669
Výnosy - doplňková činnost 300 000 620 000 650 000 650 000
Náklady - doplňková činnost 200 000 492 137 500 000 500 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 100 000 127 863 150 000 150 000
Celkem výnosy 88 300 000 111 013 669 95 743 669 95 743 669
Celkem náklady 88 200 000 110 845 137 95 553 000 95 553 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 168 532 190 669 190 669
Náklady na platy 55 652 910 57 603 000 × ×
Odpisy 1 526 514 1 475 306 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.