koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Střední škola, Odry, příspěvková organizace (IČO 00577910)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 35 662 000 36 036 511 36 000 000 36 000 000
- z toho transfery 5 753 700 5 023 000 4 939 000 4 939 000
Náklady - hlavní činnost 35 662 000 36 036 511 36 000 000 36 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 230 000 200 000 200 000 200 000
Náklady - doplňková činnost 90 000 80 000 80 000 80 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 140 000 120 000 120 000 120 000
Celkem výnosy 35 892 000 36 236 511 36 200 000 36 200 000
Celkem náklady 35 752 000 36 116 511 36 080 000 36 080 000
Výsledek hospodaření celkem 140 000 120 000 120 000 120 000
Náklady na platy 20 947 840 21 243 000 × ×
Odpisy 488 581 487 946 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.