Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 00601152)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2024 až 2025

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Navrhovaný rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 44 233 446 46 808 978 46 170 978 45 910 978
– z toho transfery 2 232 800 3 335 800 2 970 000 2 970 000
Náklady – hlavní činnost 44 233 446 46 808 978 46 170 978 45 910 978
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 500 000 500 000 500 000 500 000
Náklady – doplňková činnost 300 000 320 000 320 000 320 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 200 000 180 000 180 000 180 000
Celkem výnosy 44 733 446 47 308 978 46 670 978 46 410 978
Celkem náklady 44 533 446 47 128 978 46 490 978 46 230 978
Výsledek hospodaření celkem 200 000 180 000 180 000 180 000
Náklady na platy 29 013 427 31 213 800 × ×
Odpisy 104 325 84 785 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.