Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 00601152)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2025 až 2026

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Navrhovaný rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 48 657 581 48 282 582 45 387 000 45 416 000
– z toho transfery 3 557 200 2 939 000 2 799 000 2 828 000
Náklady – hlavní činnost 48 657 581 48 282 582 45 387 000 45 416 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 450 000 500 000 500 000 500 000
Náklady – doplňková činnost 200 000 320 000 320 000 320 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 250 000 180 000 180 000 180 000
Celkem výnosy 49 107 581 48 782 582 45 887 000 45 916 000
Celkem náklady 48 857 581 48 602 582 45 707 000 45 736 000
Výsledek hospodaření celkem 250 000 180 000 180 000 180 000
Náklady na platy 31 794 217 31 995 000 × ×
Odpisy 88 298 91 901 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.