koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00601381)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 81 836 200 89 134 589 89 134 589 89 134 589
- z toho transfery 8 802 200 10 051 000 10 051 000 10 051 000
Náklady - hlavní činnost 81 836 200 90 622 150 90 622 150 90 622 150
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 -1 487 561 -1 487 561 -1 487 561
Výnosy - doplňková činnost 5 158 900 7 440 000 7 440 000 7 440 000
Náklady - doplňková činnost 5 158 900 5 952 439 5 952 439 5 952 439
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 1 487 561 1 487 561 1 487 561
Celkem výnosy 86 995 100 96 574 589 96 574 589 96 574 589
Celkem náklady 86 995 100 96 574 589 96 574 589 96 574 589
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 51 421 990 52 087 000 × ×
Odpisy 3 912 809 4 361 110 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.