koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00601985)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 51 433 793 54 230 432 54 155 600 54 155 600
- z toho transfery 3 144 000 2 951 000 2 951 000 2 951 000
Náklady - hlavní činnost 51 433 793 54 230 432 54 155 600 54 155 600
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 324 347 597 000 597 000 597 000
Náklady - doplňková činnost 301 347 574 000 574 000 574 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 23 000 23 000 23 000 23 000
Celkem výnosy 51 758 140 54 827 432 54 752 600 54 752 600
Celkem náklady 51 735 140 54 804 432 54 729 600 54 729 600
Výsledek hospodaření celkem 23 000 23 000 23 000 23 000
Náklady na platy 35 520 850 36 507 000 × ×
Odpisy 576 618 616 020 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.