Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace (IČO 00602078)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2024 až 2025

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Navrhovaný rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 114 000 000 123 084 976 122 300 000 122 300 000
– z toho transfery 7 391 000 11 401 000 9 266 000 9 266 000
Náklady – hlavní činnost 114 700 000 124 571 088 123 000 000 123 133 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -700 000 -1 486 112 -700 000 -833 000
Výnosy – doplňková činnost 1 200 000 1 450 000 1 200 000 1 450 000
Náklady – doplňková činnost 500 000 617 000 500 000 617 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 700 000 833 000 700 000 833 000
Celkem výnosy 115 200 000 124 534 976 123 500 000 123 750 000
Celkem náklady 115 200 000 125 188 088 123 500 000 123 750 000
Výsledek hospodaření celkem 0 -653 112 0 0
Náklady na platy 75 000 000 79 050 000 × ×
Odpisy 3 219 147 3 380 088 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.