koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602124)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 57 757 098 66 465 542 66 465 542 66 465 542
- z toho transfery 5 773 900 5 378 000 5 378 000 5 378 000
Náklady - hlavní činnost 57 757 098 66 428 542 66 428 542 66 428 542
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 37 000 37 000 37 000
Výnosy - doplňková činnost 1 439 300 2 466 000 2 450 000 2 450 000
Náklady - doplňková činnost 1 334 850 2 323 400 2 330 000 2 330 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 104 450 142 600 120 000 120 000
Celkem výnosy 59 196 398 68 931 542 68 915 542 68 915 542
Celkem náklady 59 091 948 68 751 942 68 758 542 68 758 542
Výsledek hospodaření celkem 104 450 179 600 157 000 157 000
Náklady na platy 32 363 000 35 141 676 × ×
Odpisy 2 545 076 2 726 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.