koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00842702)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 58 306 060 60 487 380 59 989 000 57 090 000
- z toho transfery 3 536 060 3 543 480 3 399 000 3 399 000
Náklady - hlavní činnost 58 306 060 60 487 380 59 989 000 57 090 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 220 000 420 000 420 000 420 000
Náklady - doplňková činnost 70 000 220 000 220 000 220 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 150 000 200 000 200 000 200 000
Celkem výnosy 58 526 060 60 907 380 60 409 000 57 510 000
Celkem náklady 58 376 060 60 707 380 60 209 000 57 310 000
Výsledek hospodaření celkem 150 000 200 000 200 000 200 000
Náklady na platy 38 594 695 40 295 400 × ×
Odpisy 215 124 320 691 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.