Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace (IČO 00844641)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2024 až 2025

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Navrhovaný rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 1 257 073 000 1 314 364 000 1 388 000 000 1 465 700 000
– z toho transfery 2 900 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Náklady – hlavní činnost 1 226 921 000 1 346 575 000 1 422 000 000 1 501 600 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 30 152 000 -32 211 000 -34 000 000 -35 900 000
Výnosy – doplňková činnost 5 300 000 5 600 000 5 900 000 6 200 000
Náklady – doplňková činnost 5 160 000 5 600 000 5 900 000 6 200 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 140 000 0 0 0
Celkem výnosy 1 262 373 000 1 319 964 000 1 393 900 000 1 471 900 000
Celkem náklady 1 232 081 000 1 352 175 000 1 427 900 000 1 507 800 000
Výsledek hospodaření celkem 30 292 000 -32 211 000 -34 000 000 -35 900 000
Náklady na platy 540 000 000 596 000 000 × ×
Odpisy 46 000 000 49 271 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.