koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace (IČO 00844641)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 1 256 974 000 1 166 347 000 1 286 000 000 1 418 000 000
- z toho transfery 10 417 000 11 575 000 10 450 000 10 450 000
Náklady - hlavní činnost 1 210 307 000 1 206 347 000 1 326 000 000 1 458 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 46 667 000 -40 000 000 -40 000 000 -40 000 000
Výnosy - doplňková činnost 2 600 000 4 500 000 5 000 000 5 500 000
Náklady - doplňková činnost 4 100 000 4 500 000 5 000 000 5 500 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost -1 500 000 0 0 0
Celkem výnosy 1 259 574 000 1 170 847 000 1 291 000 000 1 423 500 000
Celkem náklady 1 214 407 000 1 210 847 000 1 331 000 000 1 463 500 000
Výsledek hospodaření celkem 45 167 000 -40 000 000 -40 000 000 -40 000 000
Náklady na platy 556 020 000 548 000 000 × ×
Odpisy 41 992 000 50 275 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.