Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace (IČO 00844853)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2024 až 2025

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Navrhovaný rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 1 350 234 000 1 431 325 000 1 517 205 000 1 608 237 000
– z toho transfery 2 871 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Náklady – hlavní činnost 1 368 355 000 1 479 789 000 1 568 576 000 1 662 691 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -18 121 000 -48 464 000 -51 371 000 -54 454 000
Výnosy – doplňková činnost 23 779 000 25 456 000 26 983 000 28 602 000
Náklady – doplňková činnost 7 501 000 10 175 000 10 786 000 11 433 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 16 278 000 15 281 000 16 197 000 17 169 000
Celkem výnosy 1 374 013 000 1 456 781 000 1 544 188 000 1 636 839 000
Celkem náklady 1 375 856 000 1 489 964 000 1 579 362 000 1 674 124 000
Výsledek hospodaření celkem -1 843 000 -33 183 000 -35 174 000 -37 285 000
Náklady na platy 632 661 000 657 704 000 × ×
Odpisy 51 982 000 63 034 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.