koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace (IČO 00844853)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 1 348 560 000 1 290 766 000 1 290 766 000 1 290 766 000
- z toho transfery 1 305 000 17 067 000 17 067 000 17 067 000
Náklady - hlavní činnost 1 347 018 000 1 334 501 000 1 334 501 000 1 334 501 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 1 542 000 -43 735 000 -43 735 000 -43 735 000
Výnosy - doplňková činnost 23 467 000 23 958 000 23 958 000 23 958 000
Náklady - doplňková činnost 10 880 000 8 614 000 8 614 000 8 614 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 12 587 000 15 344 000 15 344 000 15 344 000
Celkem výnosy 1 372 027 000 1 314 724 000 1 314 724 000 1 314 724 000
Celkem náklady 1 357 898 000 1 343 115 000 1 343 115 000 1 343 115 000
Výsledek hospodaření celkem 14 129 000 -28 391 000 -28 391 000 -28 391 000
Náklady na platy 653 697 000 633 979 000 × ×
Odpisy 47 755 000 47 326 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.