Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace (IČO 00844853)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2024 až 2025

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Navrhovaný rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 1 366 516 106 1 477 719 000 1 566 382 000 1 660 365 000
– z toho transfery 5 085 962 8 012 000 1 000 000 1 000 000
Náklady – hlavní činnost 1 380 193 229 1 525 457 000 1 616 984 000 1 714 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -13 677 123 -47 738 000 -50 602 000 -53 635 000
Výnosy – doplňková činnost 23 889 741 32 946 000 34 923 000 37 018 000
Náklady – doplňková činnost 8 094 679 15 514 000 16 445 000 17 432 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 15 795 062 17 432 000 18 478 000 19 586 000
Celkem výnosy 1 390 405 847 1 510 665 000 1 601 305 000 1 697 383 000
Celkem náklady 1 388 287 908 1 540 971 000 1 633 429 000 1 731 432 000
Výsledek hospodaření celkem 2 117 939 -30 306 000 -32 124 000 -34 049 000
Náklady na platy 637 421 984 675 595 000 × ×
Odpisy 53 152 267 63 034 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.