Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace (IČO 00844896)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2024 až 2025

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Navrhovaný rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 1 427 496 065 1 483 316 000 1 572 315 000 1 666 654 000
– z toho transfery 558 235 1 000 0 0
Náklady – hlavní činnost 1 423 297 285 1 523 904 000 1 600 099 000 1 680 104 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 4 198 780 -40 588 000 -27 784 000 -13 450 000
Výnosy – doplňková činnost 28 437 535 32 260 000 34 196 000 36 247 000
Náklady – doplňková činnost 22 258 261 25 676 000 26 960 000 28 308 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 6 179 274 6 584 000 7 236 000 7 939 000
Celkem výnosy 1 455 933 600 1 515 576 000 1 606 511 000 1 702 901 000
Celkem náklady 1 445 555 546 1 549 580 000 1 627 059 000 1 708 412 000
Výsledek hospodaření celkem 10 378 054 -34 004 000 -20 548 000 -5 511 000
Náklady na platy 627 003 814 660 080 000 × ×
Odpisy 60 336 969 69 506 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.