koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace (IČO 00844896)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 1 386 869 157 1 307 741 000 1 379 667 000 1 462 447 000
- z toho transfery 10 470 568 10 450 000 10 450 000 10 450 000
Náklady - hlavní činnost 1 361 032 826 1 339 697 000 1 406 682 000 1 477 016 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 25 836 331 -31 956 000 -27 015 000 -14 569 000
Výnosy - doplňková činnost 20 069 992 20 940 000 20 940 000 20 940 000
Náklady - doplňková činnost 15 660 028 15 827 000 15 823 000 15 823 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 4 409 964 5 113 000 5 117 000 5 117 000
Celkem výnosy 1 406 939 149 1 328 681 000 1 400 607 000 1 483 387 000
Celkem náklady 1 376 692 854 1 355 524 000 1 422 505 000 1 492 839 000
Výsledek hospodaření celkem 30 246 295 -26 843 000 -21 898 000 -9 452 000
Náklady na platy 626 756 864 610 674 000 × ×
Odpisy 48 994 117 66 649 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.