koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00845329)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 54 163 582 60 869 125 58 423 520 55 795 020
- z toho transfery 8 721 000 7 062 000 7 062 000 7 062 000
Náklady - hlavní činnost 54 163 582 60 869 125 58 423 520 55 795 020
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 438 000 370 000 370 000 370 000
Náklady - doplňková činnost 280 000 220 000 220 000 220 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 158 000 150 000 150 000 150 000
Celkem výnosy 54 601 582 61 239 125 58 793 520 56 165 020
Celkem náklady 54 443 582 61 089 125 58 643 520 56 015 020
Výsledek hospodaření celkem 158 000 150 000 150 000 150 000
Náklady na platy 32 148 000 33 586 500 × ×
Odpisy 1 785 143 2 786 137 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.