koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Sagapo, příspěvková organizace (IČO 00846350)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 89 546 470 90 843 114 97 236 500 98 208 800
- z toho transfery 18 397 260 6 000 000 6 060 000 6 120 600
Náklady - hlavní činnost 89 546 470 90 843 114 97 236 500 98 208 800
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 89 546 470 90 843 114 97 236 500 98 208 800
Celkem náklady 89 546 470 90 843 114 97 236 500 98 208 800
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 54 182 420 54 969 360 × ×
Odpisy 2 627 280 4 133 181 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.