koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace (IČO 00847267)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 44 248 923 72 694 825 73 224 697 73 752 627
- z toho transfery 24 482 000 34 630 000 34 630 000 34 630 000
Náklady - hlavní činnost 44 248 923 72 694 825 73 224 697 73 752 627
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 44 248 923 72 694 825 73 224 697 73 752 627
Celkem náklady 44 248 923 72 694 825 73 224 697 73 752 627
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 27 066 040 43 713 444 × ×
Odpisy 1 098 969 1 242 480 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.