koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Benjamín, příspěvková organizace (IČO 00847461)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 91 845 000 84 559 000 85 404 000 86 250 000
- z toho transfery 17 500 000 9 600 000 9 600 000 9 600 000
Náklady - hlavní činnost 91 845 000 84 559 000 85 404 000 86 250 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 91 845 000 84 559 000 85 404 000 86 250 000
Celkem náklady 91 845 000 84 559 000 85 404 000 86 250 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 55 150 000 49 228 000 × ×
Odpisy 2 248 000 2 266 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.