koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace (IČO 00852481)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 10 515 000 11 015 328 10 500 000 10 500 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 10 515 000 11 015 328 10 500 000 10 500 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 10 515 000 11 015 328 10 500 000 10 500 000
Celkem náklady 10 515 000 11 015 328 10 500 000 10 500 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 6 892 530 7 090 000 × ×
Odpisy 23 196 23 196 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.