koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace (IČO 06839517)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 12 597 000 16 465 000 16 965 000 16 465 000
- z toho transfery 12 597 000 16 465 000 16 965 000 16 465 000
Náklady - hlavní činnost 12 597 000 16 465 000 16 965 000 16 465 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 12 597 000 16 465 000 16 965 000 16 465 000
Celkem náklady 12 597 000 16 465 000 16 965 000 16 465 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 4 633 200 7 701 000 × ×
Odpisy 16 639 30 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.