koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 13643479)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 60 432 000 62 007 600 62 100 000 62 100 000
- z toho transfery 12 833 000 12 719 600 12 659 000 12 659 000
Náklady - hlavní činnost 60 352 000 62 007 600 62 100 000 62 100 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 80 000 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 860 000 2 000 000 2 100 000 2 100 000
Náklady - doplňková činnost 1 760 000 1 940 000 2 050 000 2 050 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 100 000 60 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 62 292 000 64 007 600 64 200 000 64 200 000
Celkem náklady 62 112 000 63 947 600 64 150 000 64 150 000
Výsledek hospodaření celkem 180 000 60 000 50 000 50 000
Náklady na platy 33 114 282 34 080 000 × ×
Odpisy 3 856 983 3 916 917 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.