koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace (IČO 13644271)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 54 422 372 55 567 084 55 567 084 55 567 084
- z toho transfery 7 773 782 7 701 000 7 701 000 7 701 000
Náklady - hlavní činnost 54 358 466 55 503 375 55 503 375 55 503 375
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 63 906 63 709 63 709 63 709
Výnosy - doplňková činnost 340 169 470 000 470 000 470 000
Náklady - doplňková činnost 154 075 249 600 249 600 249 600
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 186 094 220 400 220 400 220 400
Celkem výnosy 54 762 541 56 037 084 56 037 084 56 037 084
Celkem náklady 54 512 541 55 752 975 55 752 975 55 752 975
Výsledek hospodaření celkem 250 000 284 109 284 109 284 109
Náklady na platy 31 379 258 32 137 000 × ×
Odpisy 1 176 768 1 130 223 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.