koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace (IČO 13644297)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 92 800 000 95 327 158 94 679 000 94 679 000
- z toho transfery 12 805 000 11 877 000 11 877 000 11 877 000
Náklady - hlavní činnost 92 800 000 95 327 158 94 679 000 94 679 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 1 730 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000
Náklady - doplňková činnost 1 700 000 1 680 000 1 680 000 1 680 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 30 000 20 000 20 000 20 000
Celkem výnosy 94 530 000 97 027 158 96 379 000 96 379 000
Celkem náklady 94 500 000 97 007 158 96 359 000 96 359 000
Výsledek hospodaření celkem 30 000 20 000 20 000 20 000
Náklady na platy 58 430 547 60 431 000 × ×
Odpisy 1 154 829 1 057 372 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.