koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 13644319)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 148 657 449 163 063 539 138 950 000 138 950 000
- z toho transfery 25 711 393 34 736 800 13 043 000 13 043 000
Náklady - hlavní činnost 148 683 549 163 091 039 139 125 000 139 125 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -26 100 -27 500 -175 000 -175 000
Výnosy - doplňková činnost 1 175 000 1 890 000 1 900 000 1 900 000
Náklady - doplňková činnost 1 148 900 1 862 500 1 725 000 1 725 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 26 100 27 500 175 000 175 000
Celkem výnosy 149 832 449 164 953 539 140 850 000 140 850 000
Celkem náklady 149 832 449 164 953 539 140 850 000 140 850 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 88 787 091 90 062 934 × ×
Odpisy 3 440 515 3 662 420 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.