koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace (IČO 45234370)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 29 453 002 30 549 416 30 537 400 30 534 000
- z toho transfery 1 215 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000
Náklady - hlavní činnost 29 453 002 30 549 416 30 537 400 30 534 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 29 453 002 30 549 416 30 537 400 30 534 000
Celkem náklady 29 453 002 30 549 416 30 537 400 30 534 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 20 475 364 21 332 000 × ×
Odpisy 25 775 56 892 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.