Půjčka LIBERTY
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813083)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2025 až 2026

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Navrhovaný rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 84 819 941 74 269 724 65 689 132 65 359 000
– z toho transfery 11 147 860 9 950 000 9 887 000 9 982 000
Náklady – hlavní činnost 84 819 941 74 269 724 65 689 132 65 359 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 520 000 576 441 576 441 576 441
Náklady – doplňková činnost 390 000 446 441 446 441 446 441
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 130 000 130 000 130 000 130 000
Celkem výnosy 85 339 941 74 846 165 66 265 573 65 935 441
Celkem náklady 85 209 941 74 716 165 66 135 573 65 805 441
Výsledek hospodaření celkem 130 000 130 000 130 000 130 000
Náklady na platy 43 481 099 44 460 300 × ×
Odpisy 2 155 827 2 174 124 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.