Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813083)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2024 až 2025

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Navrhovaný rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 71 916 481 78 248 828 75 292 328 75 292 328
– z toho transfery 9 523 000 12 475 500 11 458 000 11 458 000
Náklady – hlavní činnost 71 916 481 78 248 828 75 292 328 75 292 328
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 380 000 474 200 474 000 474 000
Náklady – doplňková činnost 250 000 344 200 344 000 344 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 130 000 130 000 130 000 130 000
Celkem výnosy 72 296 481 78 723 028 75 766 328 75 766 328
Celkem náklady 72 166 481 78 593 028 75 636 328 75 636 328
Výsledek hospodaření celkem 130 000 130 000 130 000 130 000
Náklady na platy 40 652 870 43 483 000 × ×
Odpisy 1 972 680 2 142 843 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.