koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813083)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 66 427 633 65 261 937 65 500 000 66 000 000
- z toho transfery 7 703 000 7 640 000 7 632 000 7 632 000
Náklady - hlavní činnost 66 410 000 65 261 937 65 500 000 66 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 17 633 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 250 000 318 381 360 000 360 000
Náklady - doplňková činnost 120 000 188 381 230 000 230 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 130 000 130 000 130 000 130 000
Celkem výnosy 66 677 633 65 580 318 65 860 000 66 360 000
Celkem náklady 66 530 000 65 450 318 65 730 000 66 230 000
Výsledek hospodaření celkem 147 633 130 000 130 000 130 000
Náklady na platy 39 334 938 40 762 400 × ×
Odpisy 1 976 285 1 947 840 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.