Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813113)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2025 až 2026

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2023
Navrhovaný rozpočet
2024 2025 2026
Výnosy – hlavní činnost 79 239 000 76 510 186 74 000 000 74 000 000
– z toho transfery 10 586 000 9 772 000 9 747 000 9 833 000
Náklady – hlavní činnost 79 239 000 76 510 186 74 000 000 74 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 980 000 879 000 1 150 000 1 150 000
Náklady – doplňková činnost 690 000 596 000 880 000 880 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 290 000 283 000 270 000 270 000
Celkem výnosy 80 219 000 77 389 186 75 150 000 75 150 000
Celkem náklady 79 929 000 77 106 186 74 880 000 74 880 000
Výsledek hospodaření celkem 290 000 283 000 270 000 270 000
Náklady na platy 44 757 000 45 241 000 × ×
Odpisy 1 872 768 2 100 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.