koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813148)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 27 403 242 28 835 756 28 125 000 28 125 000
- z toho transfery 3 806 000 3 674 000 3 674 000 3 674 000
Náklady - hlavní činnost 27 403 242 28 835 756 28 125 000 28 125 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 327 040 432 000 430 000 430 000
Náklady - doplňková činnost 162 930 273 711 270 000 270 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 164 110 158 289 160 000 160 000
Celkem výnosy 27 730 282 29 267 756 28 555 000 28 555 000
Celkem náklady 27 566 172 29 109 467 28 395 000 28 395 000
Výsledek hospodaření celkem 164 110 158 289 160 000 160 000
Náklady na platy 17 591 828 18 392 860 × ×
Odpisy 626 154 402 082 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.