koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 47813512)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 47 357 159 48 784 000 48 784 000 48 784 000
- z toho transfery 268 000 68 000 68 000 68 000
Náklady - hlavní činnost 47 357 159 48 784 000 48 784 000 48 784 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 47 357 159 48 784 000 48 784 000 48 784 000
Celkem náklady 47 357 159 48 784 000 48 784 000 48 784 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 32 192 366 33 163 000 × ×
Odpisy 118 692 135 012 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.