koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace (IČO 47813539)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 21 054 972 21 641 616 21 641 616 21 641 616
- z toho transfery 66 000 66 000 66 000 66 000
Náklady - hlavní činnost 21 054 972 21 641 616 21 641 616 21 641 616
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 21 054 972 21 641 616 21 641 616 21 641 616
Celkem náklady 21 054 972 21 641 616 21 641 616 21 641 616
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 14 416 665 14 936 000 × ×
Odpisy 97 968 97 968 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.