koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace (IČO 47813563)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 21 980 340 35 979 000 21 729 000 21 729 000
- z toho transfery 4 392 000 18 134 000 3 884 000 3 884 000
Náklady - hlavní činnost 21 980 340 35 979 000 21 729 000 21 729 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 21 980 340 35 979 000 21 729 000 21 729 000
Celkem náklady 21 980 340 35 979 000 21 729 000 21 729 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 12 354 705 12 764 000 × ×
Odpisy 63 408 64 215 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.