koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace (IČO 47813571)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 47 790 000 47 838 000 47 938 000 47 950 000
- z toho transfery 6 501 000 6 629 000 6 629 000 662 090
Náklady - hlavní činnost 47 882 013 47 930 013 48 030 013 48 042 013
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -92 013 -92 013 -92 013 -92 013
Výnosy - doplňková činnost 92 013 92 013 92 013 92 013
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 92 013 92 013 92 013 92 013
Celkem výnosy 47 882 013 47 930 013 48 030 013 48 042 013
Celkem náklady 47 882 013 47 930 013 48 030 013 48 042 013
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 28 572 488 29 548 000 × ×
Odpisy 397 251 374 522 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.