Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace (IČO 47813750)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2024 až 2025

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Navrhovaný rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 1 823 775 154 1 896 419 000 2 002 618 000 2 114 765 000
– z toho transfery 36 213 34 550 000 0 0
Náklady – hlavní činnost 1 734 800 318 1 945 615 000 2 054 569 000 2 169 625 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 88 974 836 -49 196 000 -51 951 000 -54 860 000
Výnosy – doplňková činnost 8 057 846 8 678 000 9 622 000 10 161 000
Náklady – doplňková činnost 4 935 682 5 482 000 5 789 000 6 113 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 3 122 164 3 196 000 3 833 000 4 048 000
Celkem výnosy 1 831 833 000 1 905 097 000 2 012 240 000 2 124 926 000
Celkem náklady 1 739 736 000 1 951 097 000 2 060 358 000 2 175 738 000
Výsledek hospodaření celkem 92 097 000 -46 000 000 -48 118 000 -50 812 000
Náklady na platy 764 800 000 814 300 000 × ×
Odpisy 59 789 000 65 483 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.