koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace (IČO 47813750)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 1 765 603 000 1 585 588 000 1 738 900 000 1 913 800 000
- z toho transfery 12 670 000 10 450 000 10 450 000 10 450 000
Náklady - hlavní činnost 1 730 561 000 1 660 938 000 1 827 300 000 2 010 200 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 35 042 000 -75 350 000 -88 400 000 -96 400 000
Výnosy - doplňková činnost 5 184 000 5 016 000 5 100 000 5 200 000
Náklady - doplňková činnost 5 020 000 4 666 000 4 700 000 4 800 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 164 000 350 000 400 000 400 000
Celkem výnosy 1 770 787 000 1 590 604 000 1 744 000 000 1 919 000 000
Celkem náklady 1 735 581 000 1 665 604 000 1 832 000 000 2 015 000 000
Výsledek hospodaření celkem 35 206 000 -75 000 000 -88 000 000 -96 000 000
Náklady na platy 719 000 000 765 700 000 × ×
Odpisy 58 195 000 64 232 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.