Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace (IČO 48004774)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2024 až 2025

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Navrhovaný rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 15 084 023 16 846 446 16 459 000 16 459 000
– z toho transfery 2 584 000 3 837 000 3 535 000 3 535 000
Náklady – hlavní činnost 15 084 023 16 846 446 16 459 000 16 459 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 15 084 023 16 846 446 16 459 000 16 459 000
Celkem náklady 15 084 023 16 846 446 16 459 000 16 459 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 743 726 9 234 000 × ×
Odpisy 163 970 163 970 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.