koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace (IČO 48004774)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 17 076 750 15 159 652 15 142 000 15 142 000
- z toho transfery 4 560 000 2 520 000 2 520 000 2 520 000
Náklady - hlavní činnost 17 076 750 15 159 652 15 142 000 15 142 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 17 076 750 15 159 652 15 142 000 15 142 000
Celkem náklady 17 076 750 15 159 652 15 142 000 15 142 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 661 291 8 960 000 × ×
Odpisy 163 970 163 970 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.