koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace (IČO 48004898)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 26 539 534 27 432 928 28 235 000 27 935 000
- z toho transfery 5 204 000 5 386 000 5 386 000 5 386 000
Náklady - hlavní činnost 26 479 764 27 432 928 28 235 000 27 935 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 59 770 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 238 408 245 462 253 000 253 000
Náklady - doplňková činnost 162 126 169 560 177 098 177 098
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 76 282 75 902 75 902 75 902
Celkem výnosy 26 777 942 27 678 390 28 488 000 28 188 000
Celkem náklady 26 641 890 27 602 488 28 412 098 28 112 098
Výsledek hospodaření celkem 136 052 75 902 75 902 75 902
Náklady na platy 14 984 650 15 576 000 × ×
Odpisy 781 066 782 530 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.