koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (IČO 48804525)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 1 059 116 000 954 838 000 955 844 000 957 597 000
- z toho transfery 575 529 000 576 813 000 562 611 000 557 861 000
Náklady - hlavní činnost 1 064 441 000 1 039 881 000 1 093 062 000 1 162 223 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -5 325 000 -85 043 000 -137 218 000 -204 626 000
Výnosy - doplňková činnost 653 000 610 000 620 000 630 000
Náklady - doplňková činnost 146 000 205 000 213 000 221 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 507 000 405 000 407 000 409 000
Celkem výnosy 1 059 769 000 955 448 000 956 464 000 958 227 000
Celkem náklady 1 064 587 000 1 040 086 000 1 093 275 000 1 162 444 000
Výsledek hospodaření celkem -4 818 000 -84 638 000 -136 811 000 -204 217 000
Náklady na platy 659 489 000 626 355 000 × ×
Odpisy 58 678 000 62 776 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.