koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Domov NaNovo, příspěvková organizace (IČO 48804860)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 41 700 000 40 142 300 51 100 000 68 200 000
- z toho transfery 6 600 000 3 400 000 4 900 000 4 900 000
Náklady - hlavní činnost 41 700 000 40 142 300 51 100 000 68 200 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 8 000 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 7 405 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 595 0 0 0
Celkem výnosy 41 708 000 40 142 300 51 100 000 68 200 000
Celkem náklady 41 707 405 40 142 300 51 100 000 68 200 000
Výsledek hospodaření celkem 595 0 0 0
Náklady na platy 26 657 000 25 740 000 × ×
Odpisy 1 308 711 1 392 874 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.