koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Domov Duha, příspěvková organizace (IČO 48804886)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 113 634 000 109 362 076 110 456 000 111 609 000
- z toho transfery 7 000 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000
Náklady - hlavní činnost 113 805 000 109 533 076 110 644 000 111 800 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -171 000 -171 000 -188 000 -191 000
Výnosy - doplňková činnost 309 000 309 000 330 000 336 000
Náklady - doplňková činnost 138 000 138 000 142 000 145 000
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 171 000 171 000 188 000 191 000
Celkem výnosy 113 943 000 109 671 076 110 786 000 111 945 000
Celkem náklady 113 943 000 109 671 076 110 786 000 111 945 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 64 180 173 61 282 000 × ×
Odpisy 3 848 000 3 898 847 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.