koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace (IČO 60337346)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 13 959 980 14 527 483 14 727 483 14 927 483
- z toho transfery 1 307 000 1 310 000 1 360 000 1 420 000
Náklady - hlavní činnost 13 959 980 14 527 483 14 727 483 14 927 483
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 13 959 980 14 527 483 14 727 483 14 927 483
Celkem náklady 13 959 980 14 527 483 14 727 483 14 927 483
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 928 511 9 212 000 × ×
Odpisy 383 712 383 712 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.