koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace (IČO 60780487)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 6 945 583 7 261 300 7 261 300 7 251 300
- z toho transfery 180 000 48 000 48 000 48 000
Náklady - hlavní činnost 6 945 583 7 261 300 7 261 300 7 251 300
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 6 945 583 7 261 300 7 261 300 7 251 300
Celkem náklady 6 945 583 7 261 300 7 261 300 7 251 300
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 4 715 284 4 755 000 × ×
Odpisy 52 908 62 316 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.