koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace (IČO 60780541)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 18 613 345 18 580 072 18 580 072 18 580 072
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 18 613 345 18 580 072 18 580 072 18 580 072
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 27 000 27 000 27 000 27 000
Náklady - doplňková činnost 5 640 5 640 5 640 5 640
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 21 360 21 360 21 360 21 360
Celkem výnosy 18 640 345 18 607 072 18 607 072 18 607 072
Celkem náklady 18 618 985 18 585 712 18 585 712 18 585 712
Výsledek hospodaření celkem 21 360 21 360 21 360 21 360
Náklady na platy 12 154 991 12 593 000 × ×
Odpisy 43 884 55 896 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.