koronaweb
Menu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace (IČO 60780568)

Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2023 až 2024

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Narvhovaný rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy - hlavní činnost 20 102 237 20 803 388 20 803 388 20 803 388
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady - hlavní činnost 20 102 237 20 803 388 20 803 388 20 803 388
Výsledek hospodaření - hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy - doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady - doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 20 102 237 20 803 388 20 803 388 20 803 388
Celkem náklady 20 102 237 20 803 388 20 803 388 20 803 388
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 13 725 281 14 219 000 × ×
Odpisy 70 896 67 667 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.